חקלאים מסיק זיתים במטע, ממדינת ישראל. מים, אנשים בטבע, עֵץ