מתוקים חולקים רגע נעים ליד אח מתפצפצת. חיוך, כֵּיף, אירוע