שרכים ירוקים משגשגים בפינה מוצלת של יער גשם טרופי. צמח, קהילת צמחים, נוף טבעי