קין הורג את אחיו הבל, לציון הרצח הראשון בהיסטוריה (מתוך התנ"ך). אנשים בטבע, צילום פלאש, עֵץ