שייט דרך הפיורדים המדהימים של נורבגיה. ענן, שָׁמַיִם, תוֹרֶן