כרם ציורי, שורות של גפנים בשעת הזהב. עלה, חַקלָאוּת, נוֹף