בן 33 רפלקטיבי מהרהר במשמעות החיים תחת שמי לילה זרועי כוכבים. נוף טבעי, ענף, אנשים בטבע