תמונת מצב של גיוון עירוני דרך שלל האנשים ברחוב. בִּניָן, כְּחוֹל, חַלוֹן