אדם וחוה מתפתים על ידי הפרי האסור, מהתנ"ך. פֶּרַח, אנשים בטבע, עלה