אושר נשוי טרי שנתפס בנשיקה גנובה. כַּלָה, אנשים בטבע, צילום פלאש