בריכה שלווה מוקפת ערבות בוכיות. טֶבַע, עלה, צמח יבשתי