סנאי סקרן נוגס בצורה מקסימה אגוז בעץ בחצר האחורית. ענף, עץ, חדק