קבוצה של אנשי מקצוע דנים באסטרטגיות עסקיות במשרד מודרני. שולחן, מעיל, מַחשֵׁב