עץ בונסאי מפואר גזום ומטופל בצורה מורכבת. צמח, עֵץ, בונסאי