זוג, מחזיקים ידיים כשהם יוצאים למסע חיים ביחד. מים, אנשים בטבע, מחווה