מטריות צבעוניות פזורות ברחוב גשום, מגינות על אנשים מפני הגשם. מים, סָגוֹל, גוף של מים