רחובות תוססים והיסטוריים של הוואנה העתיקה, קובה. בִּניָן, תַצלוּם, לבן