זוג נשוי משתובב באחו, מקרין אושר צרוף. פֶּרַח, צמח, אנשים בטבע