שרכים טרופיים ועצי דקל המקיפים מפל שליו, יוצרים נווה מדבר שופע. צמח, סביבה טבעית, ענף