נווה מדבר שליו עם עצי דקל נוי המתנודדים בעדינות ברוח. צמח, צמח יבשתי, נוף טבעי