תיאור תיבת נח והמבול הגדול, מתוך התנ"ך. מים, ענן, סוּס