קבוצת חברים מלוכדת מרימה כוס במפגש פרידה. יד, כלי גזע, כלי שולחן