נשות עסקים מצליחות נטוורקינג בכנס תעשייה בעל פרופיל גבוה. שרוול, מעיל, אירוע