יעקב נאבק במלאך, טרנספורמציה וברכות, מהתנ"ך. ענן, צמח, כובע