כבאי נחוש נלחם באומץ בשריפה משתוללת. חוֹם, אירוע, ציוד מגן אישי