דוד הורג את גוליית באבן אחת, מהתנ"ך. מִכְנָסַיִים קְצָרִים, צַעֲצוּעַ, בידור