משפחה צעירה מנווטת דרך אטרקציית תיירות צפופה, חיוכים שלמים. פְּנַאִי, כֵּיף, טיול