בריאת היקום בשישה ימים, מתוך התנ"ך. אַטמוֹספֵרָה, עוֹלָם, צילום פלאש