צילום גלוי של אישה בעלת ביטחון עצמי באמצע שנות ה-20 לחייה, מקרין חיוביות. תַצלוּם, הבעת פנים, לבוש אקדמי