יזם בטוח המציג הצעה עסקית למשקיעים. חוּלצָה, מעיל, עובד צווארון לבן