סוריקטות סקרניות עומדות זקופות, סורקות בתשומת לב את סביבתן. ענן, יונק, עופר