שיעור ריקוד עליז, מטפח רווחה גופנית ונפשית כאחד. מכנסיים אימונים, שַׂמֵחַ, כֵּיף