חוכמת שלמה הוצגה לראווה באמצעות שיפוטן של שתי האמהות, מתוך התנ"ך. אירוע, מוסד דתי, כובע