מנכ"ל בחליפה חדה פונה לקהל בכנס. דובר, ציוד במה, אירוע