שני אנשי מקצוע עובדים עד מאוחר, נחושים לעמוד בדדליין. שולחן, מסך מחשב, שׁוּלִי