הנרטיב העוצמתי של שמשון וחוזקו העל טבעי, מתוך התנ"ך. צילום פלאש, אנשים בטבע, אריה מסאי