נשים מדליקות נרות חנוכה, מפיצות חמימות ניסים, ממדינת ישראל. נר, עוגה, שולחן