משה קריעת ים סוף, הצלה מופלאה, מהתנ"ך. מים, אנשים בטבע, שָׁמַיִם