איש עסקים המציג כישורי מנהיגות במהלך דיון קבוצתי. טיפול חזון, מַכשִׁיר, חולצה שמלה