זוג חיבה מתחבק ליד אח נעים. צילום פלאש, מוֹקֵד, אָח