אסתר הופכת למלכה, מצילה את עמה מחורבן, מהתנ"ך. תַכשִׁיטִים, מָסוֹרֶת, כמו