משפחה בדואית רועת עיזים במדבר, חיי נוודים נצחיים, ממדינת ישראל. בַּעֲלֵי הַחוּלִיוֹת, יונק, עופר