אדם תוקע בשופר בטקס מסורתי ממדינת ישראל. שעון, כלי נגינה, מכשיר קנה