מאמן אישי המנחה לקוח בטכניקות הרמת משקולות נכונות. משותף, כָּתֵף, משקולת