אשת עסקים עושה מצגת משכנעת באמצעות תרשימים וגרפים. מחווה, מַחשֵׁב, מַכשִׁיר