התזות שובבות: כיף משפחתי בחוף הים, מתיז בגלים. ענן, מים, בילוי בחוץ