כנס תאגידי עם מובילי תעשייה כדוברים אורחים. כִּסֵא, בִּניָן, חליפה