זוג אוהב, גונב נשיקה עדינה מתחת לדבקון במהלך החגים. הבעת פנים, אוֹר, תַפאוּרָה