קשיש מאכיל יונים בכיכר, ממדינת ישראל. ציפור, תַצלוּם, מַקוֹר