חורבות עתיקות השוכנות בעיצומו של אתר ארכיאולוגי רחב ידיים. צִמחִיָה, דֶשֶׁא, אזור כפרי